FileMaker Go i działania offline – jak to działa?

Laura

Dzięki aplikacji FileMaker Go możesz pracować niezależnie od dostępu do Internetu. Możesz zsynchronizować dane z bazą danych na swoim komputerze lub serwerze, a także przechowywać i modyfikować dane offline. Aplikacja FileMaker Go jest idealna do prowadzenia baz danych osobowych, kontaktów, kalendarzy i innych ważnych informacji. Dzięki niej masz pewność, że Twoje dane są bezpieczne i zawsze pod ręką.

FileMaker Go – jak to działa?

FileMaker Go to aplikacja mobilna, która umożliwia pracę z bazami danych FileMaker Pro na urządzeniach z systemem iOS. Aplikacja jest bezpłatna i można ją pobrać z App Store. Po zainstalowaniu i uruchomieniu aplikacji należy się w nią zalogować. Można to zrobić na dwa sposoby: poprzez uwierzytelnianie biometryczne lub podanie nazwy użytkownika i hasła. Po zalogowaniu się do aplikacji widoczny jest ekran główny, na którym wyświetlają się wszystkie dostępne bazy danych. Aby otworzyć wybraną bazę danych, należy kliknąć na jej ikonie.

Otwarta baza danych składa się z kilku elementów: nagłówków pól, rekordów oraz paneli. W panelach umieszczone są funkcje i narzędzia, które pozwalają na modyfikowanie i manipulowanie danymi. Aby edytować rekord, należy go kliknąć i przejść do trybu edytowania. Zmiany wprowadzone w rekordzie mogą być łatwo cofniemy przyciskiem Cofnij lub Zapisz.

Działania offline w FileMaker Go!

FileMaker Go to najnowsza wersja programu FileMaker, która umożliwia pracę offline. Oznacza to, że można na niej pracować bez dostępu do Internetu. Jest to bardzo przydatne, gdy chce się pracować w podróży lub w miejscach, gdzie nie ma dostępu do sieci.

Jak korzystać z FileMaker Go offline?

FileMaker Go to darmowa aplikacja mobilna, która umożliwia pracę z bazami danych FileMaker Pro na urządzeniach z systemem iOS. Aby korzystać z aplikacji offline, należy wykonać następujące czynności:

  1. Włącz tryb offline w ustawieniach aplikacji. Aby to zrobić, otwórz aplikację i przejdź do menu Ustawienia > Tryb Offline.
  2. Wybierz bazę danych, której chcesz używać offline. Bazę danych można ściągnąć na urządzenie przez Wi-Fi lub bezprzewodowo (jeśli jest to możliwe).
  3. Jeśli masz wi-fi lub bezprzewodowe połączenie internetowe, baza danych automatycznie się synchronizuje, gdy jest otwarta w trybie online.

Co można zrobić w FileMaker Go offline?

W FileMaker Go można przechowywać dane offline w tzw. „lokalnych plikach baz danych”. Aby to zrobić, należy w ustawieniach aplikacji włączyć opcję „Umożliwij kopiowanie baz danych do trybu offline”. Dane zostaną automatycznie skopiowane do pamięci urządzenia i będą dostępne nawet wtedy, gdy urządzenie nie ma połączenia z Internetem.

W FileMaker Go można także pracować z plikami PDF i innymi dokumentami offline. Aby to zrobić, należy w ustawieniach aplikacji włączyć opcję „Umożliwij kopiowanie plików do trybu offline”. Wszystkie pliki, które chcemy mieć dostępne offline, musimy skopiować do folderu „Offline Files” na urządzeniu.

W FileMaker Go można także oglądać filmy i słuchać muzyki offline. Aby to zrobić, należy w ustawieniach aplikacji włączyć opcję „Umożliwij kopiowanie filmów i muzyki do trybu offline”. Wszystkie filmy i muzyka, które chcemy mieć dostepne offline, musimy skopiować do folderu „Offline Files” na urządzeniu.

Jakie są ograniczenia FileMaker Go offline?

W przeciwieństwie do wersji desktopowej, FileMaker Go jest ograniczona pod względem funkcjonalności offline. Możesz korzystać z bazy danych tylko wtedy, gdy jesteś połączony z Internetem. Ponadto nie można tworzyć ani modyfikować tabel ani pól w bazie danych offline.

Czy warto korzystać z FileMaker Go offline?

FileMaker Go to aplikacja mobilna, która umożliwia dostęp do baz danych FileMaker Pro z urządzeń przenośnych. Aplikacja jest bezpłatna i dostępna w App Store.

FileMaker Go umożliwia pracę offline, co oznacza, że ​​nie jest wymagane połączenie z Internetem, aby korzystać z bazy danych. Jest to szczególnie przydatne w sytuacjach, gdy nie ma dostępu do sieci lub gdy połączenie jest ograniczone.

Aby korzystać z FileMaker Go offline, należy upewnić się, że baza danych jest zapisana na urządzeniu lub na nośniku pamięci USB. Następnie można przejść do menu Ustawienia i wybrać opcję Offline. Po włączeniu trybu offline można korzystać z bazy danych bez połączenia z Internetem.

FileMaker Go offline jest przydatną funkcją, która umożliwia dostęp do bazy danych w sytuacjach, gdy połączenie z Internetem jest ograniczone lub niedostępne.