FileMaker. Relacyjna baza danych i 12 reguł Codda

Laura

FileMaker, jest pomysłem twórców kojarzonych z firmą Apple Inc. Promocja programu, miała miejsce w kwietniu 1985 roku i w swoich początkach, FileMaker, działał w oparciu o funkcje systemu, zbliżonego do tych, jakimi dysponuje MS-DOS.

JAK POWSTAŁ FILEMAKER?

Wytyczne te, wprowadzone przez Edgara F. Codda, to w istocie dokładne określenie tego, czym jest system zarządzania bazami danych, taki jakim jest również FileMaker

System ten, stworzyła firma Nashoba i został on nazwany Nutshell. Dystrybucją programu Nutshell, zajmowała się z kolei, firma Leading Edge, która w latach osiemdziesiątych, sprzedawała również komputery kompatybilne IBM PC. FileMaker, uznaje się za rodzaj systemu, którego główna funkcja, polega na zarządzaniu bazą danych, wybranego przez nas urządzenia elektronicznego oraz umiejętności tworzenia aplikacji. Jego właściwymi twórcami są: Spec Bowers, Alan Albert, Dan Chadwick i Jega Arulpragasam, którzy pracowali w latach osiemdziesiątych, dla Wang Labs. Po tym jak firma Nashoba, zadebiutowała na rynku w 1985 roku, ze swoim nowym produktem o nazwie Nutshell, FileMaker został wprowadzony na platformę Macintosh, która należała do Apple, a Nashoba zaprezentowała go światu, w odsłonie FileMaker 4. Do roku 1990, program nie był jeszcze wyposażony w możliwości typowe dla systemowych baz relacyjnych, a jego działanie polegało głównie na tym, że mógł on automatycznie wyszukiwać oraz importować wartości z innych plików.

 PODSTAWY WIEDZY O FILEMAKER

Sam FileMaker, jest wieloplatformową aplikacją relacyjną, łączącą w sobie bazy danych, spółki zależnej Apple Inc. – Claris International Inc i jednocześnie, programem integrującym, silnik pamięci masowej danych graficznych z interfejsem użytkownika GUI. Dodatkowo, FileMaker, wyposażony jest w funkcje bezpieczeństwa, jakie umożliwiają, łączenie elementów graficznych i tym samym, modyfikację oraz bezpośredni wpływ, na dostępną nam bazę danych cyfrowych. Aplikacja ta, obecnie współpracuje z takimi systemami operacyjnymi jak macOS, Windows czy iOS. FileMaker, od momentu swojego powstania w 1985 roku, przeszedł oczywiście wiele ważnych zmian, w związku z czym użytkownicy, mogą dziś korzystać z jego wieloplatformowej wersji Pro, wersji dla urządzeń mobilnych Go, FileMaker Server oraz Cloud. Graficzny interfejs użytkownika GUI, działa w oparciu o formularze. Czym właściwie jest sama baza danych, tak istotna w pracy tej aplikacji? Zgodnie z aktualną definicją, za bazę danych, możemy uważać, zbiór danych, zapisany zgodnie z obowiązującymi regułami. Relacyjny system bazy danych, charakterystyczny dla FileMaker, definiuje 12 reguł Codda. Poniżej, omówimy trzy z nich. 

FileMaker, jest pomysłem twórców kojarzonych z firmą Apple Inc.

12 REGUŁ CODDA. BUDOWA RELACYJNEJ BAZY DANYCH

Wytyczne te, wprowadzone przez Edgara F. Codda, to w istocie dokładne określenie tego, czym jest system zarządzania bazami danych, taki jakim jest również FileMaker. Reguły Codda, ponumerowane są od zera do liczby dwanaście. Zasada 0 (zasada podstawowa), mówi o tym, że każdy system baz danych, którego dotyczy określenie ‘relacyjny’, musi posiadać funkcje, które umożliwiają mu, całkowite zarządzanie bazami danych. Według zasady informacyjnej, czyli Zasady 1, wszystkie informacje, zebrane w relacyjnej bazie danych, powinny posiadać swoje jawne reprezentacje na poziomie logicznym oraz odpowiedniki, zebrane w wartościach tabel. Dane te, powinny być także porównywalne i ze sobą zgodne. Zasada gwarantowanego dostępu (Zasada 2), mówi o tym, że każdy element odniesienia jaki znajduje się w relacyjnej bazie danych, musi być logicznie dostępny, poprzez wykorzystanie kombinacji nazwy tabeli, wartości przypisanych do klucza podstawowego oraz nazwy danej kolumny.